Yoko Kuramochi

Yoko Kuramochi

Nikkei Inc

PARTICIPATION EVENT